Masz pytanie?

Pytania nic nie kosztują!

Tel.0777504196

Tel.0645972899

gadu gadu:

accompagny nr. 41130072

skype- acvenlo

Sofinummer i BSN

Facebook

You are here

Home

Dodatek na utrzymanie dzieci - (Kinderbijslag)

Kinderbijslag - zasiłek rodzinny w Holandii

Kinderbijslag, o ten rodzaj zasiłku mogą się ubiegać wszystkie osoby pracujące na terenie Holandii, których pracodawca odprowadza  składki na holenderskie ubezpieczenie społeczne. Holenderski zasiłek rodzinny można otrzymać na dzieci które nie ukończyły 18 roku życia.

Kinderbijslag wypłacany jest przez holenderski Bank Świadczeń Socjalnych - Sociale Verzekeringsbank, w skrócie (SVB).

SVB rozpatruje prawo do zasiłku rodzinnego w Holandii na podstawie danych przekazanych we wniosku oraz pozostałych danych uzupełniających, przekazywanych mu w trakcie trwania procedury przyznania prawa do Kinderbijslag.

Prawo do zasiłku rodzinnego w Holandii rozpatrywane jest standardowo 4 kwartały wstecz od momentu złożenia wniosku. Po przyznaniu prawa, zasiłek wypłacany jest co kwartał (co 3 miesiące), na wskazane konto bankowe w Polsce lub dowolnym kraju.

Jeżeli otrzymujesz zasiłek w Polsce Twój Kinderbijslag zostanie pomniejszony będzie o kwotę zasiłku rodzinnego przyznanego ci w Polsce.

Wysokość przyznawanej kwoty zasiłku rodzinnego w Holandii zależy od wieku oraz liczby dzieci, na które ubiegasz się o Kinderbijslag.

W roku 2012 kwota zasiłku rodzinnego w Holandii wynosi od 188 do 415 euro / za kwartał / na każde dziecko.

Uwaga !

Jeżeli pobierasz zasiłek, SVB wymaga powiadamiania go w terminie do 4 tygodni o istotnych zmianach zachodzących w twojej sytuacji rodzinnej, ponieważ może to mieć wpływ na jego wysokość lub prawo do otrzymywania.